ШАГ літній табір
 
Галицький район м. Львова. ЗДО № 25
 
_

Річний план 2017-2018

 

«Погоджено»                                                                                                           «Схвалено»

Начальник відділу освіти                                                                            рішенням педагогічної ради

Галицького та Франківського районів                                               (протокол №1 від 04.09.2017року)

 м.Львова ДГП УО ЛМР                                                                      Зав. ДНЗ №25             О.Д. Скірка

                                   Л.М. Васюта                                    

 

 

 

 

 

 

 

Річний план роботи

Львівського дошкільного навчального закладу №25

Львівської міської ради Львівської області

на 2017-2018 н.р.

 

 

 

 

 

 


-1-

Зміст

 

Розділ 1. Аналіз роботи за попередній навчальний рік, завдання на наступний.

Розділ 2. Методична робота з кадрами:

2.1. Педагогічна рада;

2.2. Підвищення професійної майстерності;

2.3. Удосконалення професійної майстерності;

2.4. Самоосвіта;

2.5. Атестація, курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників, участь у методичній роботі міста, району, області;

2.6. Моніторингові дослідження, діагностика.

Розділ 3. Робота методичного кабінету.

Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота.

4.1. Взаємодія з батьками.

4.2. Масові заходи, дійства фізкультурно-оздоровчого, музично-естетичного циклів.

4.3. Взаємодія зі школою.

4.4. Співпраця з установами, організаціями.

Розділ 5. Адміністративно-господарська діяльність.

5.1. Створення розвивального життєвого простору.

5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада ДНЗ, виробничі, адміністративні наради.

Розділ 6. Вивчення стану організації освітнього процесу.

 


 -2-

Аналіз роботи за попередній навчальний рік,

завдання на наступний

 

Дошкільний навчальний заклад №25 Львівської міської ради, управління освіти Галицького та Франківського районів знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Листопадового Чину, 26.

 Дошкільний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини». Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про дорожній рух», «Про захист дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».

У ДНЗ протягом 2016-2017н.р. функціонувало 8 груп. Режим перебування дітей не змінився. Із 8 груп - дві з дванадцятигодинним перебуванням дітей,  шість груп - десять з половиною годин.

Заклад працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Курсову перепідготовку, відповідно до плану пройшли 100% педагогів які атестувалися. За результатами атестації вихователів: вишу кваліфікаційну категорію мають - 5 педагогів; першу кваліфікаційну категорію мають - 6 педагогів; другу кваліфікаційну категорію - 3 педагоги; спеціаліст - 8.

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували педагоги протягом навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дошкільний навчальний заклад», «Ангеляткова наука», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Розкажіть онуку», «Психологія для всіх».

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової гармонійно розвиненої особистості, запобігання розладам фізичного і психічного розвитку та їх корекція , підготовка дошкільнят до навчання в загальноосвітній школі.

                                                   

 

                                                       -3-   

 Головними завданнями колективу на 2016-2017 навчальний рік були:

1.       Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку ( від 1-3 років ), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

          2.  Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3.  Економічне виховання;

    4.  Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми засобами трудового виховання в процесі організованої й самостійно-практичної діяльності дітей.

5.  Музичне виховання.

     6. Протягом літньо-оздоровчого періоду:

- спрямувати освітню роботу на (інтеграцію різних видів діяльності; реалізацію особистісно орієнтованого підходу до дітей; комплексне розв'язання освітніх завдань, визначених програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»):

- розвивати пізнавальні здібності дошкільників через ознайомлення їх із природою влітку;

- збагачувати практичний досвід дітей через залучення їх до різних видів специфічної дитячої діяльності;

дотримуватися блочно-тематичного принципу під час планування життєдіяльності дошкільників;

- продовжувати роботу з оновлення та поповнення предметно- ігрового середовища в групових приміщеннях.

Оздоровчі завдання:

- створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій;

- дотримуватися розпорядку дня;

                                           -4-

- чергувати фізичні, психічні навантаження та відпочинок;

- забезпечувати (максимальне перебування на свіжому повітрі; відповідну тривалість сну для певного віку; достатню рухову активність);

- підвищувати ефективність освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя дітей;

- ознайомлювати (із джерелами безпеки в довкіллі, із негативними наслідками нехтування правилами безпеки, із причинами виникнення небезпечних ситуацій);

- формувати (розуміння можливості запобігання небезпечним ситуаціям, елементарні навички надання першої медичної допомоги);

- виховувати готовність врятувати та захистити себе;

- проводити загартувальні процедури, дотримуючись санітарно- гігієнічних вимог;

- організувати збалансоване харчування та раціональний питний режим. Оскільки екологічна освіта є важливим напрямком роботи нашого дошкільного навчального закладу, тому йдемо шляхом екологізації всього навчального процесу.

   Вся навчально-виховна робота в ДНЗ велася відповідно до річного плану роботи, постійно здійснювався контроль з боку керівника та вихователя-методиста.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі корекційно-розвивального, освітньо-виховного процесів. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: диспути , дискусії, педагогічні ради.

Підвищуючи педагогічну майстерність педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме :

 

І. Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». (жовтень 2016р.)

                                                

                                                            

         Семінари:                                                      -5-

1. Актуальність патріотичного виховання. – вихователь-методист

Вишневська Т.В.

2. Принципи організації патріотичного вховання. –  Шуран О.О.                              

 3. Зміст та основні напрями патріотичного виховання дошкільників. –  Домарецька О.В.

4. Пріоритетні методи і організаційні форми патріотичного виховання.                             – Яськів Г.Д. .

5. Виставка творчих робіт педагогічних працівників та батьків на тему: «Мій рідний край, моя земля – це Україна моя».

ІІ. Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників. (лютий 2017р.)

1.   Значення й особливості дитячої праці. – Костик О.С.

2.   Чинники зниження інтересу дошкільників до праці. – Мінінкова О.П.

3.   Ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих (з досвіду роботи). –       Павлів Л.М.

4.   Організація роботи з трудового виховання в умовах дошкільного навчального закладу («година колективного творчого мислення»)

ІІІ. Організація економічного виховання  дошкільників (семінар-практикум для вихователів). (квітень 2017р.)

  Проведені відкриті покази занять вихователями:  

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

«Безмежні простори, моря і поля – це все Україна моя» ст. група №2

Жовтень

Курніцка М.М.

2.

«Дарунки Осені» - комплексне заняття в ІІ мол. групі

Жовтень

Костик О.С.

                                                                   

                                                                   -6-

 

3.

             

 «Твори добро, шануй родину, люби, оберігай чудову Україну» сер. група

№1

 

 

 

Листопад

 

 

 

Домарецька О.В.

4.

«Прощальна пісня осені» - контрольно-підсумкове заняття з використанням елементів ТРЗЗ в ст. групі №1.

Листопад

Шуран О.О.

5.

«Зимова казка» - І мол. група

Січень

Кулик Г.П.

6.

«Повітря. Вітер» екологічне виховання з елементами дослідницької діяльності

Лютий

Вантух Н.І.

7.

«Математична вікторина» заняття логіко-математичного розвитку в ст. групі №1

Березень

Свистун Н.В.

 

•        На базі ДНЗ організована  робота гуртка з навчання дітей англійської мови за рахунок коштів батьків.

•        Впродовж   року пройшли:

 

         а/    виставки  дитячих робіт:

- "Зимові фантазії " - виставка маленьких художників;

-   "Майстерня цікавих справ" - поробки з покидькового та природного матеріалу.             

-   "Писанкові фантазії " - паперова мозаїка, веселі ниточки, бісерні вигадки.

   Педагоги закладу разом з батьками взяли активну участь у міських конкурсах: Вода-джерело життя» та «Це Моя земля», де зайняли призові місця.

                                          

                                                                 -7-                                                                  Проаналізована навчально-виховна робота з дітьми за рік з усіх розділів програми, зроблені зрізи з фізичного виховання, обстежена звуковимова дітей, проаналізовані роботи дітей із зображувальної діяльності.                                                                       Аналіз роботи показав, що в усіх групах велася належна робота з дітьми, ними засвоєні програмові вимоги відповідно до віку як по змісту отриманих знань, так і щодо практичних умінь і навичок.

  Вивчення стану навчально-виховного процесу в обох старших групах показало,  що діти старших груп добре засвоїли знання з ознайомлення з навколишнім та явищами суспільного життя, з математики, звукового аналізу слів, більшість дітей вже читають. В дітей багаті знання про живу і неживу природу. Діти логічно мислять, самостійно можуть робити умовисновки. Тематичні вивчення, які проводилося в старших групах із засвоєння програмових вимог з усіх розділів програми, результативності роботи  із комунікативно-мовленнєвої діяльності  дітей в  старших групах, рівня сформованості у дітей молодших груп культурно-гігієнічних навичок,  рівень сенсорного розвитку дітей ясельного віку це підтвердило. На належному рівні проводилося і морально-етичне виховання дітей.

Цікаво проходили години дозвілля. Діти мали можливість переглянути лялькові вистави, побувати в цирку.

Результати роботи з дітьми з музичного виховання видно на святкових ранках, які проходять урочисто, піднесено. Діти готуються до них разом з батьками, так як батьки забезпечують костюмами персонажів дитячих казок. За це ми вдячні батькам, адже без їх допомоги дитячі свята не були б такими яскравими.

    Вихователі провели  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили з допомогою батьків кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації намічених  завдань.    Протягом навчального  року плідно працювала творча група. Завданням її було: використання в освітньо-виховному процесі нових, нетрадиційних форм роботи з дітьми, їх батьками та педагогами.  Всі заплановані творчою групою  заходи  виконано.     

        Педагоги дошкільного закладу  брали активну  участь у методичній роботі району .

   Робота методичного кабінету проводилася у наступних напрямках: індивідуальне та групове консультування за планом та в оперативному порядку, організація і проведення різноманітних заходів для педагогів, батьків та дітей; оформлення тематичних стендів, виставок, презентацій до семінарів, нарад, атестації, самоосвіти; розробка і впровадження методичних рекомендацій, пам'яток; організація роботи з поповнення фонду методичного кабінету наочно-дидактичними

 

                                                   

                                                                 -8-

посібниками, іграшками, атрибутами, аудіовізуальними засобами, а також інструктивно-методичними, директивними документами та літературою. Належним чином ведеться обов'язкова ділова документація методичного кабінету.

        Фонди методичного кабінету систематично поповнювалися планами-конспектами різноманітних заходів, матеріалами засідань  методичних об'єднань, письмовими консультаціями за різноманітною актуальною тематикою, матеріалами ППД. Згідно вимог узагальнювалися і оформлювалися тематичні папки з матеріалами засідань педагогічних рад, семінарів та семінарів-практикумів, матеріалів контрольно-діагностичної роботи по узагальненню стану вивчення освітньо-виховного процессу.

     Велика увага приділялась зміцненню фізичного та психічного здоров’я дітей . Під керівництвом старшої медичної сестри Кобилинської С.І. проводились  всі необхідні профілактичні заходи :

·                     Контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

·                     Здійснювалась щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

·                     Проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки , куточок здоров’я та консультативний пункт.   

·                     Розроблена тематика з відповідними питаннями на педнарадах , психолого-педагогічних всеобучах, нетрадиційних зустрічах.

·                     Щоденно проводилися загартувальні процедури, підтримувалась рухова активність дітей;

·                     Влітку були проведені оздоровчі заходи , які полягали у забезпеченні повноцінного харчування, організації  життя  дітей ( крім сну )  на свіжому повітрі .

 Значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-

 зимовий період. У групах під час їжі вживались цибуля та часник. Проводилась робота щодо вітамінізації дитячого організму: систематично у щоденне меню дітей включались овочеві салати, соки, свіжі овочі та фрукти. Така робота дала можливість зміцнити і загартувати організм дітей.   

           Детальний аналіз захворюваності дітей за 2016 рік показав, що загальна захворюваність становить 137 випадків/ за 2015 рік-144 випадки /. Це становить 6.3 пропущених дні на одну дитину / за 2015 рік – 4.85 пропущених дні /. Отже,  спостерігається  ріст захворюваності . В основному  захворюваність за рахунок ГРВІ -80 випадків /  638 днів / та вітряної віспи 47 випадків  /633 дні /  .

          Відзначене збільшення  кількості дітей диспансерної групи з  21 дитини до 24 дітей. 13 дітей –діти з вадами мовлення - логопедична група .  Серед тих, що поступили у 2016 році,  3 дітей  диспансерної групи. Якщо аналізувати дітей за групами здоров я, то в порівнянні  вимальовується така картина:

                                          2014                            2015                                   2016

Діти І-ої групи     176 дітей  / 75.9% /    183 дітей /79.6%/         175 дітей /77.8 %/

Діти ІІ-ої групи    48 дітей  /20.7%/         45   дітей/19.6%           48 дітей / 21.3%/

Діти ІІІ-ьої групи  5 дітей   /2.16% /         1 дитина                          1 дитина 

 Діти ІУ-ої групи    3 дітей  / 1.3 % /         1 дитина                          1 дитина

 

                                                        -9-

Якщо аналізувати за нозологіями, то виходить така картина:

 

Соматичне

захворювання

/вузькі спеціалісти/

 

Всього

 

 

 

Повторно

виявлені

 

                            Вперше             

                            виявлені

 

 Виявлені                             

  новоприбулі

 

 

 

кардіолог

-

     -

 

 

 

 

 Лор

2

     2

 

 

 

 

   невролог

2

2

 

 

 

 

  офтальмолог

3

2

 

1

1

 

 

  хірург

1

1

 

 

 

 

 

 логопед

13

3

 

10

-

 

 

 уролог

2

2

 

 

 

 

 

дерматолог

2

 

 

2

2

 

 

фтізіатр

1

 

1

 

 

 

Аномалії розвитку

 

 

 

 

 

 

гастроентеролог

1

1

 

 

 

               

 

Протягом 2016 року в ДНЗ групових випадків та спалахів гострої кишкової інфекції не було . З дитячих інфекційних було 47 випадків   вітрянки.

Протягом року була 1 дитяча травма в побуті.

      Ураженості дітей ентеробіозом  не було  /  за 2014 рік -  1 випадок, за 2015 рік- 1 випадок /,  показник           ураження      гельмінтами –3 дітей / за 2014 рік -1 дитина, за 2015 рік -1 дитина /.

Слід відзначити, що покращилась профілактична робота з дітьми з боку вихователів. Заняття з валеології, бесіди в повсякденному житті на теми збереження та зміцнення здоров'я дають дітям знання про здоровий спосіб життя, правила поведінки, пов'язані із збереженням та зміцненням здоров'я. Однак, недостатньо ефективною є робота з батьками щодо виховання здорової дитини , профілактики захворювань.

 

                                                                     -10-

        Слід відзначити, що покращилась профілактична робота з дітьми з боку вихователів. Заняття з валеології, бесіди в повсякденному житті на теми збереження та зміцнення здоров'я дають дітям знання про здоровий спосіб життя, правила поведінки, пов'язані із збереженням та зміцненням здоров'я. Однак, недостатньо ефективною є робота з батьками щодо виховання здорової дитини , профілактики захворювань.

        Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.                                                                    

       Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії,  часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради , на семінарі-практикумі , на консультаціях для вихователів,  батьківських зборах , виробничих нарадах .

         Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до90%.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей:

Організовано розподіл продуктів харчування у відповідності до кількості перерахованих батьками коштів, встановлено контроль за кількістю, вартістю завезених продуктів харчуванню.

Ведеться постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання виноситься до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарад у завідувача.

Для правильної організації харчування на основі перспективного планування складається щоденне меню .

Якісному харчуванню дітей в ДНЗ протягом 2016-2017 навчального року приділялась особлива увага.

 В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану  проводиться  в присутності старшої медичної сестри Кобилинської С.І.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих момен-

тів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.         

         Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

         Старша медична сестра  веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку,  здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку  роботу серед

 

                                                            -11-

батьків,  контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил

особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

        Аналіз харчування показав, що грошові норми харчування на одну дитину виконані, але натуральні – свіжі фрукти, овочі, соки та ін., недовиконані (через недостатнє фінансування).

       Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснювався завідувачем, радою з харчування. Періодичний контроль проводили працівники санепідемстанції, відділу освіти.

       Колектив закладу працював  у тісному контакті з батьками , бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися , оцінювати свої і чужі вчинки , визнавати власні помилки , уміти пробачати чужі. Велася пропаганда здорового способу життя. Батьки брали участь у підготовці та в проведені всіх свят, розваг, дозвіль.

        Протягом навчального року відповідно до річного плану проведено 10 консультацій для батьків щодо соціальної адаптації дітей, формування життєвої компетенції, засобів загартування вдома, безпеки життєдіяльності малюків тощо.

     Завідувачем вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №25, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №25, до складу якої входять педагогічні працівники. Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі була створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Як результат- відкриття трьох груп при СЗШ №34 /1 група / та при СЗШ №52 /2 групи / з короткотривалим перебуванням для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі. Таким чином, на кінець 2016/2017 навчального року нами  охоплено суспільним дошкільним вихованням 63 дітей 5-ти річного віку ,які виховуються в нашому ДНЗ, та 38 дітей , які не відвідують ДНЗ , а готувалися при школах .

      Вихователі в школах працювали за програмою, планами роботи, режимом,

завіреними  керівником ДНЗ. Питання організації навчально-виховної роботи було на постійному контролі. В кінці навчального року вихователі груп відзвітувалися про свою роботу на педагогічній раді. В цілому діти засвоїли матеріал, який їм подавався. Звичайно, 6 годин в тиждень не так багато, проте за цей рік діти навчилися працювати в колективі, поведінка їхня стала більш організованою, стійкішою увага, пам'ять. Діти вчилися слухати, реагувати, мислити логічно, що допоможе їм швидше адаптуватися до навчання в школі.

    Постійно велася робота з підвищення  профмайстерності педагогів. Наші педагоги надавали пріоритет сьогоденним розвивальним, виховним та навчальним

 

                                                            -12-

завданням .Більшість вихователів відмовились від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтувалися на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя. В результаті спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу, навчально-виховна і розвивальна робота проходить на основі створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільниками двох основних життєвих  реалій – власного "Я" та навколишнього світу. Педагогічний колектив налаштований на поступові зміни у процесі розвитку дошкільників. Це стосується, передусім, опанування дітьми знань законів Буття та власного "Я", уміння жити у злагоді з довкіллям та у згоді із самим собою.

        У 2016-2017 н.р. з вихованцями працювали  19 педагогів із 23 /4 педагоги у відпустці з догляду за дитиною / . На даний момент у дошкільному закладі 16 педагогів мають вищу освіту, з них:  вищу кваліфікаційну категорію мають 5 педагогів,   першу кваліфікаційну категорію  мають  6 педпрацівників,  другу кваліфікаційну категорію – 4 педагоги, «спеціаліст»- 2 педагоги.  Дев’ятий  тарифний розряд мають 4 вихователі, восьмий –два педагоги-початківці.

Із 19 педагогічних працівників  закладу в 2016-2017 навчальному році атестовано 4 педагоги, що складає 21% від усієї кількості. З них  один педагогічний працівник атестований на відповідність 9-ому тарифному розряду –Кулик Г.П., один - на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії – Вишневська Т.В. як вихователь-методист і як вихователь та присвоєна кваліфікаційна категорія  «спеціаліст другої категорії» вихователю Костик О.С. і муз керівнику Дзюник Т.О.

         Велике значення надавалось  підвищенню фахової майстерності педагогів.         З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами,  а саме: проведені засідання педагогічних  рад :

·                     «Завдання навчально-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік» (серпень);

·                     «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного дошкілля» (у формі засідання круглого столу) – листопад 2016р.

·                     Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку. – лютий 2017р.

·                      « Про підсумки роботи ДНЗ в 2016-2017 н.р.»  (травень);

           Протягом 2016/2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання,  майстер-класи.

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління». 

Педагоги ДНЗ працювали на совість, старались створити дітям затишок, оточити любов ю. У колективі належний мікроклімат. Педагоги розуміють один  одного, при потребі допомагали як порадою, так і практичною допомогою.

Особливо хочеться відзначити вихователя середньої групи №1 Домарецьку Ольгу Василівну. Вихователь дуже сумлінна, проводить роботу з дітьми майстерно, на високому професійному рівні.

 

                                                -15-

Судик Ольга Миколаївна, музичний керівник, її змістовна праця дає свої результати - змістовні, гарні святкові ранки, участь дітей у конкурсах.

Серед педагогів зі стажем - Кулик Ганна Павлівна,   Павлів Любов Миронівна,  Курніцка Марія Михайлівна  -майстри своєї справи, Свистун Надія Василівна, Трохименко Любов Володимирівна, Шуран Олена Олегівна,  які користуються повагою батьків, вихованців, любов'ю дошкільнят, авторитетом у колег.

Вихованці випускних груп отримали завдяки своїм вихователям міцні знання, мають навики, необхідні майбутнім школярам. Діти ідуть до школи з належною розумовою та психологічною підготовкою, про що є і висновок практичного психолога ДНЗ Бондар Наталії Василівни, чия робота суттєво допомагала вихователям у спілкуванні з дітьми, співпраці з батьками вихованців.

  Протягом навчального року в ДНЗ повноцінно функціонувала група компенсуючого типу з вадами мовлення. В дану групу ми відібрали дітей, які найбільше потребували допомоги логопеда. Батьки разом  з  цими  дітьми пройшли медико-педагогічну комісію при НМЦО м.Львова  і були скеровані  в  дану  групу.

         У даній групі працюють досвідчені педагоги зі стажем - вихователі Мінінкова Оксана Петрівна та Кащій Анжела Володимирівна, вчитель-логопед Муран Галина Михайлівна, а також практичний психолог Бондар Наталія Василівна.

Результати роботи педагогів в даній групі видно. Дев’ять дітей ідуть восени в школу з поставленими звуками, троє залишаються ще на рік до початку навчання в школі, так як по віку не підходять.

    В ДНЗ певна робота протягом року велася з кадрами  з охорони праці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та до  початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи.                                                                                                         

       В ДНЗ  протягом року дотримувалися вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів.

  Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків. Своєчасно виявляли проблемні сім’ї, що  потребують особливої уваги. З ними проводилася робота разом з психологічною службою за індивідуальним планом.    

 

                                         

                                                     -16-

      Значна увага в цьому навчальному році приділялася навчанню дошкільнят діяти в незвичайних ситуаціях. Для цього, крім повсякденної

роботи протягом року в ДНЗ пройшли «Тиждень протипожежної безпеки» /20.02.2017 року по 24.02.2017 року / та «Тиждень безпеки дитини», який проводися з  15.05.17 року по 19.05.17 року  і закінчився об’єктовим тренуванням, де діти разом з дорослими вчилися вести себе в екстремальних ситуаціях.                                               

Слід відзначити вміння педагогів ДНЗ працювати з батьками. За минулий    навчальний рік у нас не було особливих непорозумінь з батьками.   

    Інформація про навчально-виховну роботу в ДНЗ подається на фейсбук. На ньому можна знайти всю необхідну інформацію про ДНЗ, його роботу, виховання та навчання дітей. На його сторінках  матеріали постійно поповнюються новою інформацією. Ми запрошуємо всіх до перегляду та висловлювання своїх побажань.  

     Важливе місце в житті закладу займає робота батьківської громадськості.  На батьківських зборах розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.   Батьківські комітети груп закладу вели активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Хочу висловити щиру подяку  всім батькам, які долучилися до благоустрою, допомогли забезпечити навчально-виховний процес всім необхідним.

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог педагогічний колектив ДНЗ ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання:

1)     Виховання у дітей патріотизму як моральної якості, що має інтегрований зміст;

2)     Формування розвитку творчої мовної активності дітей через впровадження інноваційних освітніх технологій;

3)     Продовжити роботу над формуванням екологічної свідомості дошкільників;

4)     Використання інтерактивних технологій для підвищення професійної компетентності педагогів;

5)      Протягом літньо-оздоровчого періоду:

- спрямувати освітню роботу на (інтеграцію різних видів діяльності; реалізацію особистісно орієнтованого підходу до дітей; комплексне розв'язання освітніх

 

 

                                                           -17-

завдань, визначених програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»):

- розвивати пізнавальні здібності дошкільників через ознайомлення їх із природою влітку;

- збагачувати практичний досвід дітей через залучення їх до різних видів специфічної дитячої діяльності;

дотримуватися блочно-тематичного принципу під час планування життєдіяльності дошкільників;

- продовжувати роботу з оновлення та поповнення предметно- ігрового середовища в групових приміщеннях.

Оздоровчі завдання:

- створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій;

- дотримуватися розпорядку дня;

- чергувати фізичні, психічні навантаження та відпочинок;

- забезпечувати (максимальне перебування на свіжому повітрі; відповідну тривалість сну для певного віку; достатню рухову активність);

- підвищувати ефективність освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя дітей;

- ознайомлювати (із джерелами безпеки в довкіллі, із негативними наслідками нехтування правилами безпеки, із причинами виникнення небезпечних ситуацій);

- формувати (розуміння можливості запобігання небезпечним ситуаціям, елементарні навички надання першої медичної допомоги);

- виховувати готовність врятувати та захистити себе;

- проводити загартувальні процедури, дотримуючись санітарно- гігієнічних вимог;

- організувати збалансоване харчування та раціональний питний режим. Оскільки екологічна освіта є основним напрямком роботи нашого дошкільного навчального закладу, тому йдемо шляхом екологізації всього навчального процесу.


 

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників

 

Консультації

Зміст роботи

Дата

Відповідальний

1.

Організація освітнього процесу в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

Вересень

Вихователь-методист

2.

Розвивальне середовище – необхідна умова розвитку особистості дитини через різні види діяльності.

Жовтень

Вихователь-методист

3.

Мистецтво комунікації як чинники успішності педагога.

Листопад

Вихователь-методист

4.

Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку

Листопад

Вихователь-методист

5.

Емоційний комфорт дошкільника як показник його психічного здоров’я

Грудень

Практичний психолог

6.

Організація діяльності дітей дошкільного віку щодо ознайомлення з природою

Січень

Вихователь-методист

7.

Формування національної та громадської самосвідомості шляхом використання усної народної творчості

Лютий

Вихователь-методист

8.

Ігровий стретчинг

Березень

Вихователь-методист

9.

Новий формат взаємодії з родинами

Квітень

Вихователь-методист

10.

1.     Індивідуальні:

- з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми, згідно вимог програми;

- з питань самопідготовки до планування навчального процесу;

- з питань самоосвіти;

- з питань підготовки до педагогічних рад;

- з питань підготовки колективних переглядів;

- з питань проведення занять та режимних моментів

Впродовж року

Вихователь-методист

 


 

Блок 2.1.

 

Семінари, семінари-практикуми:

І.   Семінар-тренінг «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному ДНЗ» (вихователь: Кащій А.В.) вересень 2017р.

ІІ.  Семінар-практикум «Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства» (педагогічний турнір) грудень 2017р.

1.     Система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання.

а) виховання любові до рідного краю засобами літератури, мистецтва, музики; (муз. Кер. Судик О.М.)

б) вплив природи рідного краю на виховання патріотичних почуттів; (вихователь: Яськів Г.Д.)

в) звичаї та обряди рідного народу у вихованні дітей дошкільного віку; (вихователь: Мінінкова О.П.)

2. Ідеї національного виховання у спадщині В.Сухомлинського (вихователь: Домарецька  О.В.)

ІІІ. «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою» січень 2018р.

1.     Засоби активізації пізнавальної діяльності в процесі ознайомлення дошкільників з природою (вихователь: Бондар Н.В.)

2.     Організація та зміст пошуково-дослідницької роботи з дітьми дошкільного віку (вихователь: Свистун Н.В.)

3.     Формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій (вихователь: Шуран О.О.)

IV. семінар-практикум для батьків «Діти – дзеркало батьків» (вихователь-методист: Вишневська Т.В., практичний психолог: Руденко Г.Я.) квітень 2018р.  

 


 

Відкриті покази

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

«Осінь землею походжала, свої гостинці дарувала!» (інтегроване заняття з розвитку мовлення та грамоти) ст. група №1

Жовтень 2017р.

Домарецька О.В.

2.

«Мова рідна, слово рідне» (інтегроване заняття у сер. гр.№2)

Листопад 2017р.

Яськів Г.Д.

3.

«Весела мандрівка» (інтегроване заняття для дітей раннього віку)

Грудень 2017р.

Курніцка М.М.

4.

«Хай у серці кожної дитини живе любов до Батьківщини» (інтегроване заняття в сер. гр.№1)

Лютий 2018Р.

Рибак К.Б.

5.

«Краплину води завжди зберігайте, воду бруднити не дозволяйте» (заняття природного спрямування у ст. гр.№2)

Березень 2018Р.

Трохименко Л.В.

6.

«Обережно: незнайомець» (заняття безпеки життєдіяльності у групі раннього віку)

Березень 2018р.

Павлів Л.М.

7.

«Хай вічно буде чистою земля – без всякого сміття» (інтегроване заняття в ст.гр.№2)

Квітень 2018р.

Бондар  Н.В.

 

 


 

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості

 

Тренінги:

-           Психологічний тренінг «Підвищення психологічної культури педагогів» (практичний психолог Руденко Г.Я.) вересень 2017р.

-           «Інноваційна діяльність в ДНЗ» - тренінг (вихователь-методист) жовтень 2017р.

-           «Вчимось спілкуватись з дитиною» - тренінг для батьків (вчитель-логопед Муран Г.М.) грудень 2017р.

-           «Брейн - ринг» (інтелектуально-розважальна гра з основ БЖД з педагогами) (вихователь-методист) березень 2018р.

 

Конкурси-огляди:

1.   Огляд стану підготовки груп ДНЗ до нового навчального року. (кінець серпня 2017р.)

2.   Конкурс-огляд «Город на підвіконні» (березень 2018р.)

3.   Огляд-конкурс території ДНЗ (на краще зовнішнє навчально-виховне середовище «У садочку як у віночку») (травень 2018р.)

 

Виставки:

1.   Виставка творчих робіт з природного матеріалу дітей, батьків, вихователів «Осінній вернісаж» – жовтень 2017р.

2.   Виставка дитячого малюнку «Право очима дитини» – листопад 2017р.

3.   Виставка-конкурс розвивальних ігор та посібників пізнавальної діяльності дошкільників – грудень 2017р.

4.   Виставка узагальнених матеріалів, педагогів, що атестуються «Мій педагогічний досвід!» – березень 2018р.

 

Блок 2.3. Самоосвіта

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

(можливе

внесення

коректив)

  1

Систематично проводити «педагогічні години», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу

Щосереди

Вихователь-

методист

Психолог

Завідувач

 

  2

Провести діагностику педагогів для забезпечення на заняттях і повсякденному житті мікроклімату співробітництва

Постійно

Вихователі

 

  3

Ознайомлювати з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями педагогічний колектив

Упродовж

року

Вихователь-

методист

Завідувач

 

  4

Забезпечити функціонування моніторингу якості дошкільної освіти

Упродовж

року

Вихователь-

методист

Психолог

 

  5

Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування занять та режимних процесів із подальшим обговоренням

1 раз на місяць

Вихователь-

методист

 

  6

Скласти графік взаємовідвідувань занять та режимних процесів

До 10.09.

2017р.

Вихователь-

методист

 

  7

Проведення хвилинок презентацій творчих знахідок педагогів

1 раз на місяць

Вихователі

 

  8

Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно- правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти

1 раз на місяць

Завідувач

 

  9

Діагностування педагогічних працівників та мікродослідження з метою визначення рівня їх

Двічі на рік

Психолог

 

 

підготовленості, запитів, інтересів, можливостей

 

 

 

  10

Забезпечити відвідування педагогами методичних об'єднань, семінарів у ДНЗ міста

 

 

 

 


 

Блок 2.4. Педагогічні ради

 

І. «Завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік». - серпень 2017р.

 

1.1.    Обговорення і затвердження плану роботи ДНЗ №25 на 2017-2018н.р. (завідувач).

1.2.    Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу, (повідомлення вихователя-методиста).

1.3.    Затвердження:

-        парціальних програм, за якими будуватиметься освітній процес у вікових групах;

-        форми планування освітньої роботи з дітьми;

-        режиму дня та розкладу занять вікових груп;

-        плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;

-        плану заходів щодо зміцнення здоров'я дітей;

-        плану спільної роботи ДНЗ №25 і ЗОШ №34;

-        плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують навчальний заклад, (завідувач)

1.4.    Організація гурткової роботи з дітьми (повідомлення вихователя- методиста)

1.5.    Ознайомлення з перспективним планом атестації і проходження курсової перепідготовки (завідувач).

1.6.    Презентація новинок методичної літератури і посібників (вихователь- методист).

1.7.    Результати вивчення стану готовності груп до нового навчального року.

 

ІІ. «Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії» - листопад 2017р.

 

2.1. Аналіз виконання рішення попередньої педагогічної ради – завідувач                  Скірка О.Д.

2.2. Завдання та показники комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей – вчитель-логопед Муран Г.М.

 

 

2.3. Методи інтерактивної взаємодії – вихователь-методист Вишневська Т.В.

2.4.  Ігрова діяльність у розвитку мовленнєво-комунікативних здібностей дошкільника – вихователь Кулик Г.П.

2.5. Аналіз стану роботи з розвитку мовлення дітей в ДНЗ. Результати вивчення рівня мовленнєвого спілкування дітей – вихователь-методист Вишневська Т.В.

2.6. Обговорення пропозицій та прийняття рішень.

 

ІІІ. «Сучасні підходи до екологічного виховання дітей в умовах дошкіьного навчального закладу» – лютий 2018р.

 

3.1.  Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради – завідувач                  Скірка О.Д.

3.2. Теоретичні засади дослідження стану екології на сучасному етапі – вихователь Костик О.С.

3.3. Програмно методичне забезпечення навчально-виховного процесу з питань екологічного виховання в дошкільному закладі – вихователь-методист                  Вишневська Т.В.

3.4. Формування емоційно-значимої поведінки дітей у природному оточенні – вихователь Дорош Л.М.

3.5. Методичні рекомендації щодо формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку – вихователь-методист Вишневська Т.В.

3.6. Системна робота з екологічного виховання дошкільнят (напрацювання з досвіду роботи) – вихователь

3.7. Презентація дидактичного матеріалу екологічного та пошуково-дослідницького змісту «Пізнаємо у забаві світ великий і цікавий»

3.8. Обговорення пропозицій та прийняття рішень.

 

IV.    Підсумок та планування роботи - травень 2018р.

4.1.    Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2018-2019н.р. (вихователь-методист)

4.2.    Моніторингові дослідження показників компетентності дошкільників із різних розділів програми, (психолог) – інформація

 

4.3.    Результативність роботи вихователів «Мої досягнення» (вихователі)

4.4.    Обговорення і затвердження плану оздоровчої роботи у літній період, (вихователь-методист) - план

4.5.    Організаційні питання та кінець навчального року.


 

Блок 2.5. Атестація, курсова передпідготовка, участь у методичній роботі міста та області

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1

Забезпечити завданнями педагогів, які будуть проходити атестації в 2015- 2016 н.р

Вересень 2016р.

Вихователь-

методист

 

2

Опрацювати методичні посібники, які будуть використовуватися продовж навчального року

Протягом року

Педагог

 

3

Постійно здійснювати контроль за самоосвітою педагогів

1 раз на квартал

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист

 

4

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів, зобов’язати відвідувати методичні об'єднання міста та району, забезпечити виклад педагогами матеріалу, опрацьованого на курсах підвищення кваліфікації, відвіданих методичних об'єднань у фонд методологічного забезпечення дошкільного закладу

 

 

 

5

У методичному кабінеті розміщувати інформацію для педагогів, яка передбачена річним планом

Систематично

Вихователь-

методист

 

6

Вивчити систему педагогів, які атестуються в цьому році

Протягом року

Завідувач

 

 

7

У 2017-2018 н.р.

атестувати таких педагогів:

·     вихователів:

Яськів Г.Д.

 

 

 

 

Завідувач,

Вихователь-

методист

 

 


 

План атестаційної роботи

 

 

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальність

1

Ознайомити вихователів із Положенням про атестацію та перспективним планом атестації вихователів ДНЗ

Вересень

Завідувач ДНЗ

2

Створити атестаційну комісію. Провести перше її засідання

Вересень

Завідувач ДНЗ

3

Прийняти заяви про бажання або небажання атестуватись

Жовтень

Завідувач ДНЗ

4

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

Жовтень

Завідувач ДНЗ, члени атестаційної комісії

5

Розробити питання для співбесід із вихователями, які атестуються в поточному році

Жовтень

Завідувач ДНЗ, члени атестаційної комісії

6

Ознайомити вихователів із критеріями оцінювання роботи

Жовтень

Вихователь-

методист

7

Провести консультації для вихователів щодо планування творчих завдань

Листопад

Вихователь-

методист

8

Співбесіди з метою вивчення рівня теоретичної, практичної підготовки та самопідготовки

Грудень

Завідувач ДНЗ

9

Перегляд режимних моментів, занять та заходів (навчальна-виховна робота)

Грудень

Члени атестаційної

комісії

10

Перегляд режимних моментів, занять та заходів (навчальна-виховна робота)

Січень

Члени

атестаційної

комісії

11

Перегляд навчально-виховної роботи

Лютий

Члени атестаційної

комісії

12

Заслухати на педраді звіти педагогічних працівників

Лютий

 

13

Узагальнити роботи педагогічних працівників, які атестувались

Березень

Члени

атестаційної

комісії

14

Затвердити характеристики на виробничій нараді

Березень

Завідувач ДНЗ

 

 

15

 

 

Ознайомити педагогічних працівників з атестаційними характеристиками

 

 

Березень

 

Завідувач,

вихователь-

методист,

атестаційна

комісія

16

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

1. Про організацію роботи з атестації

впродовж 2017-2018 навчального року.

2. Встановлення кваліфікаційних

категорій педагогічним працівникам

Березень

Завідувач,

Вихователь-методист, атестаційна комісія

 


 

Розділ 3. Робота методичного кабінету

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1. Оформити виставку новинок методичної літератури на тему «Педагогіка XXI століття»

До

  1.09.2017р.

Вихователь-

методист

 

2. Поповнити методичний кабінет рекомендаціями, розробками, зразками планування, консультаціями для тематичних тижнів з урахуванням вимог програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Укомплектувати картотеку методичної роботи

До

  1.09.2017р.

Вихователь-

методист

 

3. Забезпечити директивними, інструктивно методичними документами; методичною, науковою, довідковою літературою; матеріалами з вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи, досвіду роботи окремих вихователів свого дошкільного закладу

Протягом

року

Завідувач,

вихователь-

методист

 

4. Оформити постійно діючі виставки:

1. Наші досягнення

2. Готуємось до педради

3. На допомогу вихователю

4. Передовий педагогічний досвід

 Протягом

 року

Вихователь-

методист

 

 

 

 

 


5. Провести день методичного кабінету для вихователів- початківців з метою більш раціонального використання, дидактичних матеріалів у освітньому процесі.

 До

 20.09.2017р.

Вихователь-

методист

 

6. Удосконалення планування та конспекти занять за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

 Вересень –

 травень

Вихователь-методист, педагоги

 

7. Узагальнити результати підсумкового контролю за перший квартал та підготувати рекомендації для педагогів та батьків

 До

 30.11.2017р.

Вихователь-

методист,

психолог

 

8. Організувати відкриті заходи, взаємовідвідування

 Щомісяця

Вихователь-

методист

 

9. Проводити консультації для педагогів

 Щотижнево

Вихователь-

методист

 

10. Оформлювати тематичні виставки, методичні посібники

1 раз на квартал

Вихователь-

методист,

вихователі

 

11. провести конкурси:

1. Наш український славний рід – виставка родинних реліквій, предметів минувшини

2. Усе моє, все зветься Україна – конкурс на краще читання вірша, розповіді казки чи оповідання

 

Грудень 2017р.

 

21 лютого 2018р.

Вихователь-

методист,

педагоги

 

 


Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота

Блок 4.1. Робота з батьками

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Реклама діяльності ДНЗ

Оформити інформаційні стенди ДНЗ

Вересень

Вихователь-

методист

Оформити групові куточки для батьків та впровадити в практику роботи варіативні форми інформування батьків: папки-пересувки, інформаційні листи, інформаційні «кошики», тематичні виставки тощо

Вересень

Вихователі

Провести Дні відкритих дверей (екскурсії по дитячому садку, колективні та індивідуальні бесіди з батьками, відкриті заняття, свята, розваги)

Жовтень, квітень

Завідувач ДНЗ, вихователь- методист, педагоги ДНЗ

Провести огляд-конкурс на найкращий «Куточок для батьків»

Жовтень

Вихователь-

методист

Діагностика

•       Зібрати необхідну інформацію та оформити (поновити) листи здоров'я на дітей групи

•       заповнити (внести корективи) в зошити «Відомості про батьків»

Вересень

Вихователі

Провести опитування та анкетування батьків з метою вивчення потреб родини (виявити соціальний запит, рівень поінформованості в області розвитку, виховання й навчання дітей)

Вересень, квітень

Практичний

психолог,

вихователі

Виявити думку батьків про якість освітнього процесу, психологічного клімату в групі, ДНЗ

Квітень

Практичний

психолог,

вихователі

Просвіта батьків

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до річних завдань і основних напрямів роботи ДНЗ

Протягом року

Вихователь-

методист,

практичний

психолог,

вихователіОрганізувати групові та загальні виставки дитячої та сімейної творчості

 

Вихователь-

методист,

вихователі

Провести загальні батьківські збори з участю спеціалістів, інформація яких є актуальною для родин вихованців

Жовтень, квітень

Завідувач

ДНЗ, вихователь-

методист

Провести групові батьківські збори із використанням інтерактивних форм взаємодії з батьками

  Вересень, лютий,  

  травень

Вихователь-

методист,

практичний

психолог.

Вихователі


Організувати та провести тематичні вечори для батьків

 Жовтень,

 листопад,грудень, 

 січень, березень

Вихователь-

методист,

практичний

психолог,

соціальний

педагог,

вихователі

Організація співпраці з родиною

Контролювати батьківську оплату

До 10 числа кожного місяця

Вихователі ДНЗ

Знайомитися з витратою грошей за кошторисом

1 раз у квартал

Голови

батьківських

комітетів

Провести засідання батьківського комітету ДНЗ

Один раз у квартал

завідувач ДНЗ, голови батьківських комітетів груп, вихователі

Провести засідання групових батьківських комітетів з метою активізації їхньої роботи

Щомісяця

Вихователі

Організувати і провести спільно з батьками спортивні свята, дні іменинника, розваги і тематичні заходи (у межах Тижня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, Канікулярного тижня і т. ін.) відповідно до плану роботи ДНЗ на поточний навчальний рік

Протягом року

Вихователь-

методист,

вихователіЗалучити батьків до благоустрою території ДНЗ. облаштування ігрових майданчиків, оснащення предметно-ігрового розвивального середовища в групових приміщеннях. Залучити батьків до проведення екологічних акцій «Годівничка для птахів», «Збережемо ялинку, первоцвіти» та проведення днів Добрих справ

Вересень, листопад, квітень

Вихователі, батьківські комітети груп, завгосп

Залучити батьків до проектної діяльності, оформлення сімейних газет до святкових дат

Протягом року

Вихователі

Звітувати про надання благодійної допомоги на батьківських зборах

Не менше 1 разу на рік

Члени БК

             

 


Блок 4.2. Загальні заходи для дітей

План проведення музичних свят і розваг на 2017-2018 н/р

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітки

1.

«Подорослішали всі ми на рік» - свято зустрічі (День знань) - всі групи

1 вересня

Муз. керівники, вихователі

 

2.

«Загадки з грядки» - розважальний вечір загадок (молодші групи)

вересень

Муз. керівники

 

3.

«Скликаємо усіх на бал, на осінній карнавал» - свято (всі групи)

жовтень

Муз. керівники

 

4.

 Тиждень «Зелений вогник» (всі  

 групи)

15

листопада

Вихователі і муз. керівники

 

5.

«Козацькому роду нема переводу»

Листопад

Муз. керівники

 

6.

«Солов’їна, барвінкова українська мова» (тиждень української мови)

24

листопада

Вихователі, муз. керівники

 

7.

«Через поле, через гай, їде Святий Миколай»(всі групи)

грудень

Вихователі, муз. керівники

 

8.

«Ялинка-чаріниця у гості кличе всіх!» - свято (всі групи)

грудень

муз. керівники

 

9.

«Святкуємо Різдво всім людям на добро» (всі групи)

січень

муз. керівники

 

10.

«Спритні, умілі – ми дошкільнята смілі» спортивне свято

Лютий

Інстр.з фіз. виховання, вихователі

 

11.

«Зиму проводжаємо - весну зустрічаємо» - музично-літературна композиція (всі групи)

15 лютого

Вихователі, муз. керівники

 

12.

«Мелодія Кобзаря» (творчість Т.Г. Шевченка) - старші групи

березень

Вихователі, муз. керівники

 

13.

Тиждень пожежної безпеки

березень

Вихователі, муз. керівники

 

14.

«Диво дивне - театр» - конкурс казок (старші групи) - тиждень Книги

березень

Вихователі, муз. керівники

 

15.

«В нашому садочку сміх - це гумори на вітає всіх» - розважальний вечір гумору, музики та пісень (старші групи)

1 квітня

Муз. керівники

 


16.

День пошанування українського прапора

4 квітня

Вихователі, муз. керівники

 

 

17.

«А вже недалечко червоне яєчко» - дозвілля до Великодня (старші групи)

квітень

Муз. керівники

 

 

18.

«Матусю моя дорогенька, це свято дарую тобі»

травень

Вихователі, муз. керівники

 

 

19.

«Герої казок гостях у малят» - розваги (молодші групи)

травень

Вихователі, муз. керівники

 

 

20.

«Веселий акорд прощального балу» - свято випуску дітей до школи (старші групи)

травень

Вихователі, муз. керівники

 

 

21.

«Наше дитинство - найкраща пора»(до Дня захисту дітей)

червень

Вихователі, муз. керівники

 

 

                 

«Затверджую»

Директор СЗОШ №34                Р.З.Грінчук

Блок 4.3. Співпраця зі школою

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітки

про

виконання

1

Взяти на облік дітей, які у 2018р. йдуть до школи

09.2017р.

Медсестри

 

2

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ДНЗ №25 і ЗОШ №34

09.2017р.

Завідувач ДНЗ,

заступник директора з НВР,

вихователь-

методист

 

3

Забезпечити взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків у школі №34 учителями та вихователями

Протягом

року

Вихователь-

методист

 

4

Організувати екскурсії дошкільників у школу:

•                      Свято першого дзвоника; свято Букваря...

•                  Ознайомлення дітей старших груп з будівлею та територією школи

 

 

09.2017р.

 

Протягом

року

Вихователі

 

5

Провести зі старшими дошкільниками цикл занять «Я піду до школи»

Протягом

року

Вихователі

 

6

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів

Протягом

року

Вихователі

 

7

Організувати зустрічі батьків майбутніх першокласників з учителями ЗОШ №34

•                     Підготовка дитини до школи (поради психолога);

•                         Як навчити дитину доводити свою думку (консультація)

10.2017р.

Учителі,

психолог

 


8

Робота через батьківські куточки:

•                      Папки - консультації

•                      Виставки;

•                      Експрес-інформації;

•                      Наочний матеріал

Протягом

року

Вихователі

 

9

Консультації в ДНЗ №25 та школі №34 для батьків

Протягом

року

Завідувач,

вихователь-методист

 

 

майбутніх першокласників

 

методист,

учителі,

вихователі

 

 

10

Підготувати рекомендації для батьків майбутніх першокласників

Квітень

2018р.

Психологи,

вихователі

учителі

 

 

11

Шефська допомога школярів в упорядкуванні території ДНЗ

Осінь-весна

Завідувач,

учителі,

вихователі

 

 

12

Провести тестування дітей щодо готовності до навчання в школі

04.2018р.

Вихователі,

Психолог

 

 

 

               

 

 

 

Блок 4.4. Взаємодія закладу з громадськістю

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітки про виконання

Спільні заходи з метою співпраці та обміну досвідом:

 

 

 

• для студентів та викладачів педагогічного коледжу

За планом коледжу

Адміністрація

закладу,

педагоги

 

• для слухачів курсів підвищення кваліфікації при РІПО

За планом РІПО

 

 

Організація спонсорської допомоги від підприємств міста та батьків з метою покращення та зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу

Постійно

завідувач

 

 

 

Розділ 5. Адміністративно-господарська робота

Блок 5.1. Організаційні заходи

Зміст роботи

Термін

роботи

Відповідальний

Відмітки про виконання

1

Удосконалювати матеріально-технічну базу дошкільного закладу

Протягом

року

 

Завідувач

 

2

Здійснювати контроль за організацією харчування

Постійно

Адміністрація

 

3

Здійснювати контроль за санітарним станом у групах та на ділянках закладу

Постійно

Адміністрація

 

4

Забезпечити своєчасне проходження працівниками ДНЗ медичного обстеження

За планом

Медсестра

 

5

Підготувати приміщення дошкільного закладу до осінньо-зимового періоду

До

15.10.2017р.

Завідувач

 

6

•           забезпечити здійснення літніх оздоровчих заходів;

•            поповнювати та поновлювати оснащення у методичному кабінеті

До

01.06.2018р.

Постійно

Завідувач

Вихователь-

методист,

медсестра

 

7

Використовувати заохочувальні методи для відзнаки кращих працівників

Постійно

Завідувач

 

8

Провести консультації для помічників вихователів:

•           обов’язки помічника вихователя;

•           генеральне прибирання в приміщеннях груп;

•           попередження інфекційних захворювань;

•      дії персоналу під час карантину

Постійно

Медичні

працівники

 

 

9

Упроваджувати програми імунізації дітей з метою запобігання інфекційних захворювань

Постійно

Медичні

працівники

 

10

Забезпечувати своєчасну доставку продуктів

Постійно

Завгосп

 

11

Організувати спонсорську допомогу від підприємств, батьків

Постійно

Завідувач

 

12

Проводити інструктажі з техніки безпеки 3 працівники ДНЗ

Постійно (за положенням)

Завідувач

 

13

Провести ревізію опалювальної системи

Вересень

Завгосп

 

14

Знайомити працівники з правилами внутрішнього трудового розпорядку

При прийомі на роботу

Завідувач

 

15

Контролювати виконання службових обов’язків працівників дошкільного закладу

Постійно

Завідувач

 

16

Проводити інструктажі з пожежної безпеки

Січень

2018р.

Завідувач

 

17

•           організувати перекопування газонів, клумб

•           проводити екологічні акції з метою очищення та озеленення території

Осінь-весна

Завідувач

 

18

Поповнення

фізкультурного кабінету новим нестандартним обладнанням

Листопад

2017р.

Завідувач,

завгосп

 

19

Підтримувати у робочому стані систему водопостачання, опалювальну систему

Постійно

Завгосп

 

20

Провести бесіду 3 обслуговуючим

Вересень

2017р.

Завідувач

 

 

персоналом з теми «Роль помічника вихователя в навчально-виховному процесі»

 

 

 

 

21

Контролювати завезення продуктів харчування, їхню якість та наявність сертифіката якості. Проводити зняття залишків у коморі

Постійно

Завідувач

 

 

22

Знайомити працівників закладу з матеріалами нарад, актами санстанції

Постійно

Завідувач

 

 

23

Регулярно проводити списання й інвентаризацію

На

01.09.2018р.

Головний бухгалтер

 

 

24

Своєчасно ремонтувати меблі та м'який інвентар

Постійно

Завгосп

 

 

                   

 

 

Блок 5.2. Виробничі наради

Дата проведення

Питання для розгляду

Відповідач

Відміт-ка про викон.

І

Вересень 2017р.

1.   Знайомство з результатами огляду-конкурсу щодо підготовки груп до роботи в навчальному році.

2.   Правила внутрішнього трудового розпорядку, затвердження графіків роботи всіх працівників.

3.   Звіт про виконані ремонтні роботи та технічний стан будівель, споруд.

4.   Складання плану заходів по економії енергоресурсів та води.

Вихователь-методист

 

Завідувач

 

Завідувач господарства

 

ІІ

Грудень 2017р.

1.  Система роботи ДНЗ з попередження травматизму серед дітей та співробітників.

2.  Організація харчування в ДНЗ:

-      санітарний режим харчоблоку;

-      дотримання виконання натуральних норм харчування дітей в дошкільному закладі;

3.      Аналіз роботи з попередження захворюваності дітей.

4.      Різне.

Ст. медсестра, вихователь-методист

Завідувач, ст. медсестра

 

 

 

Ст. медсестра

 

 

ІІІ

Лютий 2018р.

1.  Стан роботи з впровадження здоров’я збережувальних технологій.

2.  Стан роботи щодо дотримання правил охорони праці та роботи з ОБЖД з дошкільниками.

3. Підсумки вибіркового контролю.

4. Різне

Завідувач, вихователь-методист

 

IV

Травень 2018р.

1.   Результати роботи виконання завдань річного плану роботи ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік

2.   Результати комплексного вивчення роботи.

3.   Стан роботи з психофізичної готовності дошкільників старшого віку до подальшого навчання у школі.

4.   Підготовка до літнього оздоровчого періоду.

5.   Різне.

Завідувач, вихователь-методист, практичний психолог

 

 

Загальні збори колективу

Дата

Питання для розгляду

Відповідач

Відмітка

І

Серпень 2017р.

1.       Звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, звіт голови ради ДНЗ.

2.       Результати навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ.

3.       Обирання ради ДНЗ, її членів та голову, встановлення строків їх повноважень.

4.       Затвердження основних напрямків вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

5.       Різне.

Завідувач, голова ради ДНЗ

 

 

 

Адміністративно-господарська діяльність

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1. Зробити ремонти в групових приміщеннях двох груп та фасаду будівлі

До

1.09.2017р.

Завідувач,

завгосп

 

2. Пофарбування обладнання ігрових майданчиків, відремонтувати споруди

До

25.08.2017р.

Завідувач,

обслуговуючий

персонал,

вихователі

 

3. Підготувати приміщення до осінньо-зимового періоду

Вересень

2017р.

Завгосп

 

4. Використовувати заохочувальні методи для відзнаки кращих працівників

Постійно

Завідувач

 

5. Провести консультації для санітарок та помічників вихователів:

•       обов'язки санітарки-няні та помічника вихователя;

•        генеральне прибирання в приміщеннях груп;

•        попередження інфекційних захворювань;

•   дії персоналу під час карантину

Постійно

Медичні

працівники

 

6. Упроваджувати програми імунізації дітей з метою запобігання інфекційних захворювань

Постійно

Медичні

працівники

 

7. Забезпечувати своєчасну доставку продуктів

Постійно

Завгосп

 

8. Організувати спонсорську допомогу від підприємств, батьків

Постійно

Завідувач

 

9. Проводити інструктажі і техніки безпеки з працівниками ДНЗ

Постійно (за положенням)

Завідувач

 

 

10. Провести ревізію опалювальної системи

Вересень

Завгосп

 

 

11. Знайомити працівників і правилами внутрішнього трудового розпорядку

При прийомі на роботу

Завідувач

 

 

12 Контролювати виконання службових обов'язків працівниками Дошкільного закладу

Постійно

Завідувач

 

 

13. Проводити інструктажі ;і пожежної безпеки

Січень 2018р.

Завідувач

 

 

14 Організувати перекопування газонів, клумб

Жовтень

2017р.

Завгосп

 

 

15. Поповнення фізкультурного кабінету новим нестандартним обладнанням

Листопад

2017р.

Завідувач,

завгосп

 

 

16. Підтримувати у робочому стані систему водопостачання, опалювальну систему

Постійно

Завгосп

 

 

17. Провести бесіду з обслуговуючим персоналом з теми «Роль помічника вихователя в навчально-виховному процесі»

Вересень

2017р.

Завідувач

 

 

18. Контролювати завезення продуктів харчування, їхню якість та наявність сертифіката якості. Проводити зняття залишків у коморі

До

01.09.2017р.

Завідувач,

завгосп

 

 

19. Знайомити працівників закладу з матеріалами нарад, актами санстанції

Постійно

Завідувач

 

 

20. Регулярно проводити списання й інвентаризацію

На

01.09.2017р.

Головний бухгалтер

 

 

21. Своєчасно ремонтувати меблі та м'який інвентар

Постійно

Завгосп

 

 

                       

 

 

Додаток №7 План роботи з охорони дитинства

Заходи

Термін

Відповідаль-ні

Відміт-ка

1.

Призначити громадського інспектора з охорони прав дитини

Вересень

Завідувач

 

2.

Забезпечити своєчасний облік та повноту даних про дітей пільгового контингенту

Постійно

Вихователі, громадський інспектор

 

3.

Скласти Акти обстеження житлово-побутових умов сімей дітей пільгового контингенту

Жовтень

Січень

Квітень

Громадський інспектор

 

4.

Виявлення та розвиток здібностей, охоплення гуртковою роботою дітей пільгового контингенту.

Протягом року

Вихователі, музичний керівник, інструктор з фізкультури

 

5.

Створити належні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту.

Протягом року

Вихователі, завідувач

 

6.

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням дітей відповідних категорій.

Постійно

Завідувач

 

7.

Проводити роз’яснювальню роботу серед батьків з питань державної політики щодо забезпечення прав дітей пільгових категорій.

Протягом року

Завідувач

 

8.

Здійснювати соціальний патронат сімей пільгових категорій з метою захисту прав дитини.

Протягом року

Завідувач

 

9.

Проводити заходи, передбачені нормативними документами у разі виявлення дітей, які залишились без піклування батьків.

Постійно

Завідувач, громадський інспектор

 

10.

Особистий прийом членів родин пільгових категорій та опікунів (визначення проблем та допомоги)

Протягом року

Завідувач

 

 

 

Робота з батьками

Перша молодша група

Вересень

1.     Консультація «Як підготувати дитину до вступу в дошкільний заклад?»

2.     Батьківські збори «Завдання виховання та навчання дітей раннього віку».

3.     Бесіда з батьками «Виховання в дітей раннього віку навичок самообслуговування».

4.     Інформація в батьківський куточок «Заповіді для мам, татусів, дідусів та бабусь».

Жовтень

1.     Консультація «Як навчити дитину розрізняти кольори».

2.     Тренінг «Іграшка в житті вашої дитини».

3.     Інформація в батьківській куточок «Послідовність одягання дітей».

Листопад

1.     Бесіда «Забезпечення емоційного комфорту дитини вдома».

2.     Засідання «Круглого столу»: «Загартовувальні процедури, їх значення для здоров’я дитини».

3.     Інформація в батьківський куточок «Як привчити дитину користуватись горшком».

Грудень

1.     Анкета для батьків «Чи задоволені ви роботою дошкільного закладу».

2.     Консультація «Використання вітамінних чаїв для зміцнення імунітету в дитини».

Січень

1.     Засідання «Круглого столу»:  «Безпека дитини вдома і в дошкільному закладі».

2.     Консультація «Мова батьків – приклад для наслідування».

Лютий

1.     Бесіда «Які твори потрібно читати дітям раннього віку».

2.     Інформація в батьківський куточок «Примірне меню для дитини».

3.     Порали «Привчайте змалку».

Березень

1.     Консультація «Як ознайомлювати дітей з природними явищами».

2.     Залучити батьків до проведення свята для мами.

Квітень

1.     Практичне заняття з батьками «Створення предметно-ігрового середовища для дитини в дошкільному закладі і в сім’ї».

2.     Диспут «Дотримання єдності і вимог у навчанні і вихованні дитини».

3.     Інформація в батьківський куточок «Навчати - граючись».

Травень

1.     Батьківські збори «Зміцнення здоров’я дітей влітку».

2.     Консультація «Чистота – запорука здоров’я».

 

 

Друга молодша група

Вересень

1.     Батьківські збори «Наші малята».

2.     Консультація «Чи розуміємо ми своїх дітей?»

3.     Інформація в батьківському куточку: «Як заучувати напам’ять вірш з дітьми».

4.     Оформлення плакату з батьками «Рідне місто».

Жовтень

1.     Інформація в батьківському куточку «Щоб дитина слухалась».

2.     Консультація «Які іграшки потрібні дітям».

3.     Залучити батьків до проведення «Свята осені».

4.     Залучити батьків до співпраці: виготовлення костюмів в куточку театру.

5.     Пам’ятка для батьків на тему: «Чарівний довідник добрих слів і виразів».

Листопад

1.     Виготовлення родинного дерева.

2.     Консультація «Як правильно одягнути дитину».

3.     Практичне заняття для батьків «Використання масажерів з метою профілактики плоскостопості у дітей».

4.     Бесіда з батьками на тему: «Чому дитина починає казати неправду?»

5.     Засідання «Круглого столу»: «Виховання в праці».

6.     Родинний захід «Тато, мама і я – родина моя».

Грудень

1.     Консультація на тему: «Граємо разом з дітьми».

2.     Бесіда з батьками на тему: «Якщо в дитини поганий апетит».

3.     Інформація в батьківський куточок: «Небезпека - поряд».

4.     Батьківські збори на тему: «Вплив праці дошкільника в сім’ї на формування в нього морально-вольових якостей».

5.     Новорічне свято.

Січень

1.     Консультація «Як запобігти зимовим травмам».

2.     Інформація в батьківський куточок: «Спостерігайте разом з дітьми».

3.     Конференція «Організація харчування дитини вдома».

Лютий

1.     Бесіда з батьками «Чому важливо вчити дітей розмовній мові?»

2.     Консультація на тему: «Причини виникнення агресії у дітей».

3.     День відкритих дверей «Організація навчальної діяльності в дошкільному закладі».

4.     Виставка сучасних літературних посібників для батьків на тему: «Граючись – навчаємось».

Березень

1.     Консультація «Коли починати навчати дитину рахувати».

2.     Бесіда з батьками на тему: «Виховання поваги до однолітків та дорослих».

3.     Інформація в батьківському куточку: «Правила поведінки на вулиці».

4.     Засідання «Круглого столу»: «Активний відпочинок на природі».

Квітень

1.     Відкрите заняття для батьків «Пригоди Білочки в лісі».

2.     Консультація на тему: «Як розвивати мислення дитини».

3.     Бесіда з батьками «Як вдома організувати для дитини предметно-розвивальне середовище».

4.     Диспут «Значення спільних ігор дорослих і дітей для виховання дружніх стосунків».

5.     Залучити батьків до виготовлення іграшок своїми руками.

Травень

1.     Рекомендації батькам щодо літнього оздоровлення дітей.

2.     Консультація «Як організувати дослідницьку діяльність дітей вдома».

3.     Батьківські збори: «Доручення та праця дітей вдома».

 

 

Середня група

Вересень

1.     Батьківські збори: «Завдання ДНЗ і родини в новому навчальному році».

2.     Консультація «Роль сім’ї у вихованні дошкільника».

3.     Інформація в батьківському куточку: «Індивідуально-психологічні особливості дітей п’ятого року життя і необхідність їх в процесі виховання».

Жовтень

1.     Інформація в батьківському куточку: «Щоб не сталося лиха».

2.     Консультація для батьків «Дисципліна дорослих на вулиці – запорука безпеки дітей».

3.     Залучити батьків до проведення свята «Тиха осінь ходить гаєм».

4.     Залучити батьків до співпраці: виготовлення костюмів в куточку театру.

5.     Пам’ятка для батьків на тему: «Авторитет – основа виховання».

Листопад

1.     Виготовлення родинного дерева.

2.     Показ батькам гри-драматизації казки «Коза-Дереза».

3.     Конференція «Руховий режим – запорука здоров’я».

4.     Бесіда з батьками на тему: «Роль бабусі та дідуся в батьківському вихованні».

5.     Інформація в батьківському куточку про психічні особливості дітей:

-        Врівноважені, рухливі діти;

-        Збудливі, неврівноважені діти;

-        Повільні діти;

-        Чуттєві, ранимі діти.

6.     Родинний захід «Хочеш їсти калачі – не сиди на печі».

Грудень

1.     Консультація для батьків на тему: «Індивідуальний підхід до дитини».

2.     Бесіда з батьками на тему: «Дружні відносини дорослих і дітей в сім’ї – основа виховання позитивних якостей характеру дитини».

3.     Інформація в батьківському куточку: «Характер дитини залежить від нас».

4.     Батьківські збори на тему: «Вплив праці дошкільника в сім’ї на формування в нього морально-вольових якостей».

5.     Новорічне свято.

Січень

1.     Конкурс для дітей на кращу розповідь: «Моя родина – мій оберіг».

2.     Культпохід в кінотеатр на перегляд дитячого фільму.

3.     Консультація для батьків і бесіда з дітьми на тему: «Правила переходу вулиці в зимовий період й техніка безпеки при цьому».

4.     Інформація в батьківському куточку: «Виховання самостійності в самообслуговуванні».

5.     Тренінг «Чи потрібні вашій дитині права?»

Лютий

1.     Бесіда з батьками на тему: «Чому дитина стає «складною», «проблематичною»?»

2.     Консультація на тему: «Як перемогти розсіяність у дітей?»

3.     Інформація в батьківському куточку: «Як уберегти від застуди та грипу». «Валеологічний порадник для батьків». «Пам’ятка для батьків». «Завдання для батьків».

4.     Тестування «Чи добрі ми батьки?»

5.     День відкритих дверей.

6.     Виставка сучасних літературних посібників для батьків на тему: «Граючись – навчаємось».

Березень

1.     Консультація для батьків і бесіда з дітьми «Де повинні ходити пішоходи?»; «Як треба себе вести при переході вулиці, коли немає світлофора?»

2.     Бесіда з батьками на тему: «Сюжетно-рольова гра і її значення в моральному вихованні дитини».

3.     Інформація в батьківському куточку: «Гра в житті вашої дитини».

4.     Поради батькам «Трудові доручення дитини в родині».

5.     Бесіда з групою батьків на тему: «Організація вихідного дня».

Квітень

1.     Спортивне свято «Тато, мама і я – дружня сім’я».

2.     Консультація для батьків на тему: «Мова дорослого – це зразок для дітей».

3.     Виготовлення ширми з інформацією:

-        Ваші помічники – книги;

-        Поради батькам;

-        Технічні засоби навчання в сім’ї.

4.     Інформація в батьківському куточку: «Дитячі запитання та як на них відповідати».

5.     Залучити батьків до роботи по озелененню території дошкільного закладу.

Травень

1.     Виготовити ширму: «Ігри батьків з дітьми влітку: з м’ячем, катання на велосипедах, самокатах – хто швидше», та на закріплення правил пішоходів.

2.     Консультація для батьків «принципи загартовування дитячого організму сонцем, повітрям та водою».

3.     Батьківські збори: «Здоров’я дитини в ваших руках» (нетрадиційні методи оздоровлення). «Оздоровлення дітей в літній період».

4.     Бесіда з батьками на тему: «Виховання у дітей турботливого відношення до навколишнього».

 

 

Старша група

Вересень

1.     Батьківські збори «Підготовка дітей до нового навчального року».

2.     Засідання круглого столу «Граючись – навчаємось».

3.     Свято «Осінній ярмарок».

4.     Консультація для батьків «Чи розуміємо ми своїх дітей».

Жовтень

1.     Підготувати інформація в батьківський куточок «Гриби їстівні – гриби отруйні».

2.     Консультація на тему: «Мова дорослих – взірець для наслідування».

3.     Бесіда з батьками «Новий погляд на особистість дитини».

4.     День відкритих дверей «Вчимось пізнавати світ».

Листопад

1.     Провести родинне свято на тему «Родина, родина – від батька й до сина».

2.     Анкетування для батьків «Чи знаєте ви свою дитину?»

3.     Консультація на тему: «Як організувати предметно-ігрове середовище для дитини вдома».

Грудень

1.     Бесіда з батьками на тему: «Як організувати зимові розваги для дітей».

2.     Тренінг «Як вберегти дітей від застуди».

3.     Залучити батьків до проведення новорічного свята.

Січень

1.     Провести семінар-практикум «Діти – дзеркало батьків».

2.     Свято на тему: «Мій найкращий друг - татусь».

3.     Конкурс дитячого малюнка «Тато, тато – мій ти найдорожчий».

Лютий

1.     Засідання «Круглого столу»: «Підготовка дітей до школи».

2.     Консультація для батьків «Тренуймо пам’ять дитини».

3.     Інформація в батьківському куточку: «Як домогтися від дитини дисциплінованості».

Березень

1.     Залучити батьків до проведення свята «Мама дорогенька».

2.     Лекція на тему: «Відмінності хлопчиків і дівчаток та їх урахування для ефективності виховного впливу».

3.     День відкритих дверей на тему: «Створення умов для розвитку в дітей навичок навчальної діяльності».

4.     Бесіда з батьками про розвиток у них творчих здібностей.

Квітень

1.     Спортивне свято «тато, мама і я – спортивна сім’я».

2.     Екскурсія до лісу разом з батьками.

3.     Засідання круглого столу на тему: «Чому діти різні».

Травень

1.     Батьківські збори «Як влітку забезпечити дитині безпеку життєдіяльності».

2.     Бесіда на тему: «дитина і дорослий: вчимося спілкуватися».

3.     Залучити батьків до спільної праці з дітьми на квітниках.

4.     Свято «Прощавай, садок дитячий».

 

Групові батьківські збори

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

3-й рік життя

1

Адаптація малюків до умов дошкільного закладу. Особливості розвитку, психологічно-вікова характеристика 3-го розвитку життя

Вересень

Вихователі

групи

 

2

Дорослі, діти, гра. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку. Виставка дидактичного матеріалу з сенсорного виховання з показом ігрової діяльності.

Січень

Вихователі

групи

 

3

«Ростемо здоровими і розумними». Профілактика застудних захворювань. Нетрадиційні методи оздоровлення малюків у дитячому садку.

 

Вихователі

групи

 

4-й рік життя

1

Ознайомлення з завданням навчання і виховання дітей відповідно до програмових вимог. Особливості психофізіологічного й фізичного розвитку малят 4-го року життя.

Вересень

Вихователі

групи

 

2

У чому мудрість батьківської любові?

• Щастя коли тебе розуміють. Право дитини

Січень

Вихователі

групи

 

 

 

на щастя.

 

 

 

3

Книга і картинка в житті дитини. Значення художньої літератури для розвитку мовлення і виховання дітей.

Травень

Вихователі

групи

 

5-й рік життя

1

Створення умов вдома для розвитку творчих здібностей дитини через дослідницько- екпериментальну роботу.

Вересень

Вихователі

групи

 

2

Охорона життя і здоров'я дитини. Формування знань про основи БЖД.

Січень

Вихователі

групи

 

3

Правове виховання змалку. Правову культуру - дошкільнятам.

Травень

Вихователі

групи

 

6-й рік життя

1

Спільна робота дошкільного закладу і сім'ї, формування мовленнєвої компетентності дітей

Вересень

Вихователі

групи

 

2

Навчання через казку. Художня література - як засіб формування мови дитини.

Січень

Вихователі

групи

 

3

Соціальна готовність дитини до навчання в школі. Тести.

Травень

Вихователі

групи

 

 

 

Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Правила внутрішнього розпорядку у ДНЗ

Вересень

2017р.

Завідувач

 

2

Затвердження графіків роботи усіх під структур

Вересень

2017р.

Г олова ПК

 

3

Готовність закладу до нового навчального року

Вересень

2017р.

Завгосп

 

4

Звіт про стан літнього оздоровлення дітей

Вересень

2017р.

Старша

медсестра

 

5

Співпраця педагогів та технічного персоналу

Впродовж

року

Голова ПК

 

6

Результати інвентаризації

Грудень

2017р.

Завгосп

 

7

Психологічний клімат у колективі

Лютий

2018р.

 

 

8

Дотримання вимог та правил промсанітарії у закладах

Постійно

Старша

медсестра

 

9

Охорона життя та здоров’я дітей

Березень

2018р.

Завідувач

 

10

Підготовка до літнього оздоровчого періоду

Травень

2018р.

Старша

медсестра

 

11

11.1       Стан трудової дисципліни у закладі

11.2  Різне

щокварталу

Завідувач, голова ради ДНЗ

 

 

 

Робота медичного кабінету

з/п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

 

Організаційна робота

 

 

1

Своєчасно оформити документацію на дітей, що перебувають у дошкільному закладі

Впродовж

року

Медична

сестра

2

Дообладнати медичний кабінет медичними та кімнатними термометрами

Вересень

Медична

сестра

3

Облаштувати корекційну зону для дітей з особливими потребами (встановлення комп'ютера з відповідними програмами)

Вересень

Медична

сестра

4

Поповнювати запас медикаментів

Щоквар­

тально

Медична

сестра

5

Систематично стежити за використанням обладнання відповідно до фізичних показників дітей

Впродовж

року

Медична

сестра

6

Стежити за чітким виконанням санітарно- гігієнічного режиму, за санітарним станом усього приміщення, харчоблоку, зовнішнім виглядом дітей, працівників дошкільного закладу, записувати результати перевірки в санітарні журнали груп, про результати перевірок інформувати на п'ятихвилинці

Впродовж

року

Медична

сестра

7

Стежити за збереженням продуктів харчування

відповідно до санітарних вимог, терміном реалізації, а також за правильним використанням продуктів

Щоденно

Медична

сестра

 

 

8

Постійно слідкувати за проходженням медичного огляду працівників

Впродовж

року

Медична

сестра

 

Лікувально-профілактична робота

 

 

    1

Проводити поглиблений огляд 3 антропометричними вимірюваннями

Квітень — травень

Медична

сестра

    2

Провести санацію порожнини рота в дітей

Квітень

Медична

сестра

3

Маркіровка притирального інвентаря та його значення в недопущенні інфекційних захворювань у дитячому колективі

Лютий

Медична

сестра

4

Дифтерія — шляхи зараження, профілактика

Березень

Медична

сестра

5

Профілактика шлунково-кишкових захворювань

Квітень

Медична

сестра

 

Бесіди для працівників кухні

 

 

1

Маркіровка притирального інвентаря та його значення в недопущенні харчових отруєнь

Січень

Медична

сестра

2

Термін зберігання та реалізації харчових продуктів

Лютий

Медична

сестра

3

Кулінарна обробка та збереження вітамінів у харчових продуктах

Квітень

Медична

сестра

4

Профілактика харчових отруєнь

Травень

Медична

сестра

5

Глисти — шляхи зараження, профілактика

Жовтень

Медична

сестра

 

Бесіди для батьків

 

 

1

ГРВІ та їхня профілактика

Лютий

Медична

сестра

2

Гельмінти — шляхи зараження,

Березень

Медична

 

 

профілактика

 

сестра

3

Педікульоз і його профілактика

Вересень

Медична

сестра

4

Оздоровлення дітей улітку (результати огляду)

Травень

Медична

сестра

5

Профілактика травматизму

Вересень

Медична

сестра

6

Шлунково-кишкові захворювання та їхня профілактика

Жовтень

Медична

сестра

 

Протиепідемічна робота

 

 

1

Провести обстеження дітей на яйце глист та ентеробіоз, виявленим провести лікування

Весна — осінь

Медсестра,

лаборант

2

Зробити щеплення проти туберкульозу

За планом

Медична

сестра

3

Заготовити лікарські трави та поповнити мішечки лікарськими рослинами в усіх вікових групах

В період збирання

Медсестра,

вихователі

4

Всім дітям дошкільного закладу зробити аналіз крові на гемоглобін

Впродовж

року

Медсестра,

лаборант

 

Санітарно-освітня робота

 

 

1

Бесіди для вихователів: «Попередження шлунково-кишкових інфекцій. Харчові отруєння»

Вересень

Медична

сестра

2

«Брудні руки загрожують бідою»

Листопад

Лікар — інфекціоніст

3

«Профілактика венеричних захворювань»

Січень

Медична

сестра

4

«Особиста гігієна та прищеплення культурно-гігієнічних навичок»

Квітень

Медична

сестра

 

1

Бесіди з помічниками вихователя: "Посилення санітарно-гігієнічного режиму"

Вересень

Медична

сестра

 

«Проведення генерального прибирання»

 

 

2

«Що потрібно знати помічнику вихователя»

Квітень

Медична

сестра

 

 

Додаток №1 План роботи на літній оздоровчий період 2018 р.

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1

Перевести роботу я/с на літній режим

05.2018

Завідувач

 

2

Провести консультацію для працівниками я/с щодо організації роботи з дітьми в літній період

05.2018

Завідувач, завгосп, медична сестра

 

3

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

05.2018

Вихователі груп

 

4

Провести педагогічні години: «Система загартування дітей влітку», «Правильна організація режиму дня — запорука фізичного та психічного здоров’я дітей»

05.2018

Вихователь-

методист,

вихователі

 

5

Прокласти екологічну стежину «Лікарські рослини»

05.2018

Вихователі

 

6

Оформити «доріжки здоров'я» на ігрових майданчиках

до

06.2018

Вихователі

 

7

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення

06.2018

Вихователі

 

8

Провести семінар-практикум «Ігрова пісочна терапія»

до

06.2018

Вихователь-

методист

 

9

Провести консультації з батьками «Використання природних факторів у оздоровленні малят»

до

06.2018

Вихователь-

методист

 

10

Забезпечити поливом квітник

06.2018

Вихователі

 

11

Завезти пісок для ігрових майданчиків

до 06.2018

Помічники вихователів

 

 

 

12

Пофарбувати обладнання майданчиків

 до 06.2018

Завгосп

 

13

Забезпечити прогулянки дітей іграми, іграшками для води, піску

06-08.2018

Завгосп,

вихователі,

помічники

вихователів

 

14

Організувати проведення Дня захисту дітей

1.06.2018

Вихователі

 

15

Провести вечори розваг для дітей:

• «Зустрічаєм любе літечко»;

. конкурс малюнків на асфальті

06-08.2018

Вихователь-

методист,

музичний

керівник

 

16

Організувати і провести:

•  «Веселі естафети»;

•  театр іграшок «Коза-дереза»;

•  «Концерт для малюків»;

•  пальчиковий театр за казкою

«Маша та ведмідь»;

•  настільний театр за казкою «Троє

поросят»

06-08.2018

Музичний

керівник,

вихователі

 

17

Підготувати драматизацію казок «Котик і Півник», «Мийдодир»

06-08.2018

Музичний

керівник,

вихователі

 

18

Провести спортивні свята «Школа веселого м'яча», «Малята-здоров'ята»

06-08.2018

Вихователі

 

 

 

«Погоджено»

Директор СЗОШ №34                Р.З.Грінчук

 

Додаток №4 План спільної роботи дошкільного навчального закладу №25 та загальноосвітньої середньої школи №34 м. Львова

 

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1

Обговорення і затвердження основних напрямків роботи ДНЗ №25 і ЗОШ №34

Серпень

Завідувач ДНЗ, директор ЗОШ №34

 

2

Участь вихованців ДНЗ №37 в урочистих подіях на честь свята «1 вересня - День знань», «Свято Букваря», «Останній дзвінок» у ЗОШ №34

Вересень,

травень

Вихователь- методист, вихователі, завуч, учителі перших класів

 

3

Обговорення плану роботи, що узгоджує взаємодію ДНЗ та школи з дітьми, неохопленими державним дошкільним вихованням

Жовтень

Педагоги ДНЗ та ЗОШ

 

4

3 метою підвищення рівня мотиваційної готовності до школи систематично використовувати в роботі:

•               читання літературних творів про школу;

•                бесіди з дошкільниками;

•               знайомство з правилами поведінки в школі;

•               сюжетно-рольові ігри на шкільну тематику

Впродовж

року

Вихователі

 


5

3 метою підвищення якості організації перспективності та наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи:

•               відвідати уроки в перших класах ЗОШ для вивчення методів і прийомів, які використовують учителі;

•               ознайомитись із програмою першого класу;

•               організувати круглий стіл із працівниками початкової школи;

•                організувати спільні виставки дитячих робіт із малювання та ручної праці, спільні концерти, спортивні змагання;

•               провести ознайомлювальну екскурсію «Чекає на нас школа, чекає на нас клас...» по навчальних кабінетах ЗОШ №34

•                   бесіди на тему: «Сьогодні - дошкільник. Завтра першокласник»

Впродовж

року

 

 

 Впродовж

року

 

 

 Впродовж

Року

Квітень

Завідувач ДНЗ, методист

 

 

Методист, Завідувач ДНЗ

 

 

Директор

школи,

Методист, завуч

 

 

 

 

Вихователі ДНЗ, учителі ЗОШ

 

Психолог ДНЗ

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій

 

 

6

Організувати консультації для батьків майбутніх першокласників:

«Психологічний портрет першокласника»

«Створюємо для дитини «ситуацію успіху»

Лютий

Березень

Заступник директора з НВР,

вихователь- методист ДНЗ Практичні психологи

 

7

Організувати заняття з ЗОШ дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади

За

графіком

Практичні психологи ДНЗ і ЗОШ,

вихователі ДНЗ, вчителі початкових класів

 


8

Діагностика готовності до шкільного навчання дітей старших груп

Лютий,

травень

Психолог, вихователі ДНЗ

 

9

Створити інформаційні стенди для батьків «Підготовка дітей до школи», «Що повинен знати і вміти першокласник»

Лютий

Заступник директора з НВР

 

10

Надати допомогу у підготовці методичної документації майбутніх першокласників

3-й квартал

Медсестри ДНЗ

 

11

Разом з вчителями провести батьківські збори в старших групах ДНЗ

Травень

Вихователі старших груп ДНЗ та вчителі ЗОШ №31

 

12

Організувати зустріч батьків дітей 6-го року життя 3 психологом школи

Квітень

2018р.

Психологи ДНЗ і ЗОШ №34

 

           

 

 

Додаток №6 Медико-профілактичні заходи дошкільного навчального закладу

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

1

Проведення поглиблених оглядів

Один раз на квартал

Лікар, ст. медсестра

 

2

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу батьків

Постійно

Ст. медсестра, вихователі

 

3

Проведення антропометричних вимірювань дітей

Один раз на квартал

Лікар, ст. медсестра

 

4

Організація поглибленого огляду дітей лікарями- спеціалістами

Двічі на рік

Лікар, ст. медсестра

 

5

Проведення профілактичних оглядів у всіх вікових групах

Двічі на рік

Ст. медсестра, вихователі

 

6

Проведення оглядів дітей після хвороби та профвідпусток батьків

Постійно

Ст. медсестра, вихователі

 

7

Обстеження дітей і працівників закладу на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтацією ізольованих

Один раз на місяць

Лікар, ст. медсестра

 

8

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

Постійно

Лікар, ст. медсестра

 

9

Ведення контролю за виконанням санітарно- гігієнічних норм та правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів

Постійно

Ст. медсестра

 

10

Участь у складанні перспективного і щоденного меню

Щоденно

Ст. медсестра

 

 

 

Додаток №7 План заходів дошкільного навчального закладу №25, щодо «Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей»

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітки

про

виконання

1

Створення навчально- методичного комплексу з попередження дитячого травматизму

Протягом

навчального

року

Вихователь-

методист

 

2

Розробити посібники для вихователів по вивченню з дітьми правил дорожнього руху, правил поведінки у лісі та на водоймищах, правил поводження з електричними та газовими приладами, з пожежонебезпечними та з незнайомими предметами

Протягом

навчального

року

Вихователь-

методист

 

3

Постійно планувати роботу з техніки безпеки та охорони праці в навчально-виховному процесі:

-      у повсякденному житті, у різних видах дитячої діяльності;

-      проводити заняття з безпеки життєдіяльності дітей.

Системно

 

 

1 раз в місяць

Вихователі

Вихователі

 

4

Проводити аналіз стану охорони праці в ДНЗ

1 раз в рік

Завідувач

 

5

Призначити відповідальних за охорону праці

До

01.09.2017р.

Завідувач

 

6

Контроль за виконанням заходів техніки безпеки та охорони праці

Постійно

Вихователь-

методист

 

7

Проводити роботу серед батьків щодо безпеки

Постійно

Завідувач

 

 

 

життєдіяльності дітей вдома, на вулиці:

-        правила поведінки дітей у громадських місцях;

-   правила дорожнього руху;

-        правила поведінки у лісі та на водоймищах;

-        правила поводження з електричними та газовими приладами;

-   правила

пожежонебезпечними та з незнайомими предметами;

-        правила поведінки дітей вдома під час відсутності дорослих;

-   поведінка дитини під час спілкування з незнайомими людьми

 

 

 

8

Проведення інструктаж для працівників з питань охорони життя і здоров'я дітей

Щоквартально

Завідувач

 

9

Включення в заняття з ознайомлення з навколишнім середовищем, з розвитку мовлення такі теми:

- «Якщо ти один вдома»;

-      «Правила користування електроприладами»;

-      «Як захистити себе від чужих людей»;

-      «Правила поведінки на воді»;

-      «Отруйні рослини та гриби»;

-   «Небезпечні речі»;

-   «Навіщо ми миємо руки»

Протягом

року

Вихователі

 

10

Робота з батьками з питань безпеки життя і здоров'я дітей (бесіди, відкриті заходи, тощо)

Протягом

року

Голова метод. ради, вихователі

 

 

11

Читання літератури для дітей з правил поведінки, охорони свого здоров'я

Постійно

Вихователі

 

12

Проведення розваг для дітей і батьків з питань безпеки життєдіяльності

Згідно з планом

Муз. керівник, вихователі

 

13

Проведення нарад при завідувачу з питань охорони життя і здоров'я дітей

1-й та 3-й понеділок

Завідувач

 

14

Перевірка всіх приміщень ДНЗ, території (особливо вентиляційних колодязів) 3 метою виявлення небезпечних предметів, що загрожують життю і здоров'ю дітей

Щоденно

Завгосп

 

15

Проведення засідань круглого столу для всього колективу: «Ми всі відповідальні за життя дітей»

Постійно

Завідувач,

вихователі,

працівники