ШАГ літній табір
 
Галицький район м. Львова. ЗДО № 25
 
_

Методична робота

Вихователь - методист

Вишневська Тетяна Василівна

Освіта: вища, III -IV  рівня акредитації, 

Спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи - 24 роки

 

НАЙДОСВІДЧЕНІШИЙ ПЕДАГОГ

НІКОЛИ НЕ ПОВИНЕН ЗУПИНЯТИСЯ

 НА ДОСЯГНУТОМУ, БО ЯКЩО НЕМАЄ

 РУХУ ВПЕРЕД, ТО НЕМИНУЧЕ

 ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІДСТАВАННЯ.

                                                                                          В.О.Сухомлинський

 

 Методична робота в нашому дитячому садочку – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. Під час проведення педагогічних заходів використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності.

      На сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни значно зросли вимоги до якості та ефективності праці педагогів. Сьогодення вимагає від вихователів особливого сприйняття постійно оновлюваних тенденцій у навчально-виховному процесі дитячого закладу. Ще Софія Русова в свій час зазначала: «Дошкільне виховання постійно йде вперед, оскільки розвивається психологія, росте й змінюється практика дошкільного виховання…Садівниця має завше йти вперед, прислухаючись до нових гасел у справі виховання відповідно до тих або інших настроїв і течій суспільного життя».  На це наголошують і основні правові документи. Зокрема,  Національна доктрина, Закон України «Про дошкільну освіту» та Базовий компонент дошкільної освіти орієнтують педагогів на впровадження диференційованих, варіативних , особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання.

     Правило кожного педагога — з перших хвилин перебування дитини в дошкільному закладі оточити її увагою, теплом, цінувати її уподобання, прагнення. В основі педпроцесу – особистісно-орієнтована модель. Працюючи запрограмою  "Дитина" ми створюємо простір для розвитку індивідуальних здібностей, інтересів дитини. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток. здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.

     І не треба хвилюватися, що заняття в дитячому садку зроблять безтурботне дитинство не таким вже й безтурботним. Навпаки! Це відкриє дитині двері в країну Знань, зробить навчання цікавою і захоплюючою справою, яка ніколи не набридне, бо усі організовані форми роботи з дітьми - інтегровані, тобто взаемопов'язані та взаємопроникні.

   

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ:

·         організація роботи щодо впровадження Державного стандарту дошкільної освіти в Україні - Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція 2012 року) програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років  "Дитина", програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"(нова редакція 2012 року), і парціальних за вибором програм;

·         розробка рекомендацій по створенню предметно - ігрового середовища за всіма видами дитячої дільності;

·         узагальнення перспективного досвіду педагогів;

·         надання методичної допомоги працівникам дошкільного закладу.

 

Головні функції методичного кабінету :

 

·        впровадження інновацій

 

·        координація діяльності роботи з міським методичним кабінетом

 

·        консультування

 

·        науково-методичне інформування

 

·        участь в атестації педагогів

 

·        вивчення та аналіз проблем практичної освіти

 

·        визначення професійного рівня і творчих здібностей дітей

 

·        стажування молодих спеціалістів

 

·        масові заходи з педагогами та дітьми

 

·        форми методичної робот, які проводяться в нашому дошкільному закладі

 

 

 

Групові форми роботи:

 

 

·        творча група

 

·        консультації

 

·        методичні об'єднання

 

·        клуб творчих вихователів

 

·        Індивідуальні форми роботи

 

·        самоосвіта

 

·        анкетування

 

·        творчі звіти

 

·        атестація

·        наставництво

·        консультування

 

 

 

Масові форми роботи:

 

 

конкурси, вікторини, колективні перегляди, педагогічні читання

 

семінари-практикуми, проблемний семінар, теоретичний семінар

 

брей-ринг, психолого-педагогічний тренінг

Вихователь - методист. Хто це?

    Вихователь-методист займається методичною роботою та організовує весь освітньо-виховний процес в дошкільному закладі: аналізує, планує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Вихователь-методист проводить ґрунтовну методичну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та групові консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує інформації, випускає методичні рекомендації що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дошкільному закладі. Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації. 

 
  Методична робота дошкільного закладу, спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Центром методичної роботи дошкільного навчального закладу  є методичний кабінет, в якому в  наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріали семінарів, свят та передового досвіду вихователів.
Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому наші педагоги приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

 

КЛЮЧОВЕ  ЗАВДАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ   у  2015/2016 навчальному році:
забезпечення якісної  та  доступної  дошкільної освіти, виховання здорової, компетентної  особистості

 

Науково-методична тема дошкільного навчального закладу:
                               "Переорієнтація освітньо-виховного  процесу  на  розвиток  дитини, формування  її  основних  компетенцій  у  світлі  оновленого  Базового  компоненту  дошкільної  освіти,  програми  розвитку  дітей  старшого  дошкільного  віку "Впевнений старт", програми виховання  і  навчання  дітей  "Українське дошкілля "  шляхом  підвищення  ефективності  роботи  педагога,  розвитку  його творчого  потенціалу"

 

ЗАВДАННЯ на 2015/2016 навчальний рік: 
- Забезпечення всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дошкільнят
- Формування логіко - математичних уявлень на основі ключових математичних понять
- Спрямування роботи педагогічного колективу на реалізацію завдань духовного, патріотичного, трудового виховання дошкільнят

 

               

                                                                                  

                                                  

  10 -11 .09.2014 року в ДНЗ пройшов семінар - практикум  на тему "Шляхи та методи подолання конфліктних ситуацій в ДНЗ"

 

       

 

            

 

          

 

 

 

19 лютого 2015 в ДНЗ пройшов семінар для завідувачів та методистів

" Використання активних та інтерактивних методів роботи з педагогами та дітьми".  Семінар приурочений  до Міжнародного дня рідної мови.