ШАГ літній табір
 
Галицький район м. Львова. ЗДО № 25
 
_

Кошторис

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України

віл 28 січня 2002 р. Лї 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 04 грудня 201 5 р  № [ 118)

 

 

-^г.

 

М   '

 

гг               е\ И И 5? Г\                 N   ^ с^ма л'теРами' цифрами)

 

ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛІр

на 2017 рік
_____
__________ 23885320Дошкільний навчальний шкіад № 25

 

V *>>''0ґ0«ь?*

*£**-------- ьі-Ь-

 

'^-І^

 

 

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

лиЛьвів

(найменування міста, району, області)

 

Вид бюджету МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування   10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

1011010 Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Показники

КЕКВ

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні видатки

2000

106 252

170 498

147 725

142 818

110 309

173 457

129 495

119 707

113 587

132 465

140 028

177 143

1 663 484

Оплата праці

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Заробітна плата

2111

83 724

245137

235 576

255 117

273 694

386 610

215 999

210 710

240 775

272 021

246 864

384 647

3 050 874

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Нарахування на оплату праці

2120

18 432

53 932

51823

56 131

60 221

85 051

47 533

46 352

52 968

59 839

54 313

84 615

671 210

Використання товарів і послуг

2200

87 820

116 566

95 902

86 687

50 088

88 406

81 962

73 355

60 619

72 626

85 715

92 528

992 274

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1 110

7 109

3 501

3 608

3 949

10 098

20 260

15 179

 

 

 

64 814

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 

213

 

213

 

256

278

256

 

 

 

 

1 216

Продукти харчування

2230

33 549

44 817

45 028

42 280

28 032

54 520

33 549

33 549

46 973

40 272

40 272

40 272

483 113

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

897

961

2306

2 498

2 903

10 824

18 061

14 431

 

 

 

 

52 881

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

52 264

63 466

45 067

38 088

15 204

12 708

9 814

9 940

13 646

32 354

45 443

52-256

390 250

Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

1 222

1445

1450

1 447

1 343

1482

1 176

1 324

1 553

1 495

1 492

1465

16 894

Оплата електроенергії

2273

2 999

3131

3 225

2 743

2 469

2 169

2 042

2044

2 302

2 821

3 078

3 089

32 112

Опчата природного газу

2274

48 043

58 890

40 392

33 898

11 392

9 057

6 596

6 572

9 791

28 038

40 873

47 702

341 244

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергоеервісу

2276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалііаці'і державша (регіональних) програм

2281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі шходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

 

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

 

 

НЧммовування внутрішніх боргових зобов ячань

24 і 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

)бсл\іов\вання іовнішніх боргових зобов язань

2420

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Іоточні трансферти

2600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

Чбсилії га поточні трансферти підпригмствам (установам, рганізаціям)

2610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Іоточні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним рганізашям

2630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

іиплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■ -

-

-

.

."типендії

2720

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

нші виплати населенню

2730

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

.

нші поточні видатки

2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

капітальні видатки

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Іридбання основного капіталу

3100

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

.

Іридбання обладнання і предметів довгострокового :ористування

3110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сапітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об ектів

3122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

капітальний ремонт

3130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

'еконструкція та реставрація

3140

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

°еставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

УСЬОГО

106 252

170 498

147 725

142 818

110 309

173 457

129 495

119 707

113 587

132 465

140 028

177 143

1 663 484

(ініціали і прізвище)

О.В. Швайко__________

(ініціали і прізвище)

 

Завідувач                                                                                                                                                               І^З^С'                 /                 О.Д. Скірка

Головнй бухгалтер IIр/    ,,°Иіь;■ .:■ 06 січна 2017 року

і і *к? /         ПА (і ■ ■>   ! "і !■■ "V-*       \ "Д

'А і)і    '?ПЧИСЛ0, МІСЯЦЬ, рік)

* Технічний код, який включає в сеое всі коди економічної класифікації видатків оюджету, крім тих, що виділені окремо.

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті